Meny
Bakgrund
Projekt Arkaim
Ekonomi exempel
Gårdshus Asterisk
Halmhus
Kontakta oss
Våra projekt:
Arkaim. Zonindelning
 
Våra projekt:
Halmhus
 
Statistik
Vi har 50 medlemmar.
403787 besökare

Gårdshuset – samlingshuset och Asterisk – stjärnformation

Gårdshuset är ett samlingshus med många funktioner. Ett hus för gemensamma aktiviteter café, restaurang, kultur och hantverk. Skola, lokaler för fysisk och psykisk hälsa, viss egen företagsverksamhet, musik, teater, barnverksamhet etc. kan även inrymmas beroende på medlemmarnas intressen.

Gårdshuset kan även användas som bostäder under uppbyggnadsskedet för dem som startar en egen familjegård.
I huset kan även permanent boende erbjudas pensionärer eller andra som ännu inte har möjlighet att starta sin egen familjegård. Besökare kan även tillfälligt inkvarteras i huset.

Besökare kan även tillfälligt inkvarteras i huset.

Asterisk - ett gårdshus byggt som en stjärna med inspiration från Arkaim, en rysk bosättning för visa män för 5000 år sedan.

Projektets mål:

1) Skapa förutsättningar för ett aktivt liv för människor på fysisk nivå.

2) Projektet erbjuder verksamhet för att odla blommor, grönsaker och frukter, och även delta i hantverksverksamhet av olika slag.

3) Stor vikt skall läggas även på gemensamma aktiviteter i ekobyn och utvecklingen av deltagarnas individuella intressen och talanger