Meny
Bakgrund
Projekt Arkaim
Ekonomi exempel
Gårdshus Asterisk
Halmhus
Kontakta oss
Våra projekt:
Asterisk
 
Våra projekt:
Halmhus
 
Statistik
Vi har 50 medlemmar.
402470 besökare

Arkaim

Föreningen Arkaim – har bildats för att föra samman människor med gemensamt intresse - att skapa möjlighet till köp av mark till rätt pris och med hjälp vid etablering och byggnation.

Vi tänker oss en grön Paradisby – en Ekoby för Odling, Hantverk och Kultur

Denna ekoby är inspirerad av böckerna om Anastasia av Vladimir Megré och av de 100-tals ekobyar som har startats i Ryssland. Vissa principer har föreslagits av Anastasia.
  • För varje familj beräknas 1 ha mark, skog och åkermark bör finnas. Skogen ger syre och åkermarken behövs för att odla så att varje familj kan bli självförsörjande ev med tillskott av mjölk och ägg.
  • Runt tomtmarken planteras t ex bärbuskar och träd för att markera reviret.
  • På tomtmarken planteras fruktträd och bärbuskar till familjens behov.
  • Grönsaksland anlägges för ekologisk odling utan tillsatser.
  • En liten damm eller sjö anlägges mitten av tomtmarken.
  • Hus uppföres i organiskt material.

Andra ekologiska principer som använts i andra ekobyar:

Borra egen brunn. Använda gråvatten som man filtrerar genom våra växtjordar. Använda regnvatten för bevattning. Mulltoa med separationstank för urin, som man kan gödsla med. Solfångare och vindsnurror.

Enligt kommunala bestämmelser måste vatten och avlopp dras fram till tomtgränsen om man ska få bygga på tomten , men vi hoppas att vi ska få tillstånd att använda mer ekologiska principer och nya tekniska lösningar..

Zonindelning:*

1. Gårdshus är ett hus för gemensamma aktiviteter: café, kultur, hantverk och sammankomster - en samlingsplats för medlemmar och gäster. Detta hus kan även användas som bostäder under uppbyggnadsskedet. Som Gårdshus kan man använda befintligt större gårdshus eller om inget större hus finns kan man bygga ett nytt t ex som en Asterisk i stjärnformation.

2. Familjegård eller släktgård på 1ha (=10 000 kvadratmeter).

 

3. Kolonilotter. Dessa kolonilotter kan erbjudas pensionärer och andra tillfälligt eller permanent boende i gårdshuset eller i andra mindre fritidsstugor som kan uppföras i anslutning till gårdshuset.

 

4. Gäststugor. För en större ekoby behövs särskilda gäststugor för besökare eller konferensdeltagare. Även fritidsstugor där vi kan bjuda in donatorer eller andra som vill stödja vår verksamhet. Även stugor för snickerier, sågverk och andra hantverksaktiviteter och företagsverksamhet kan behövas, även de i anslutning till gårdshuset.

5. Friluftsområde. Friluftsområde med stugby, camping, bastu och annan rekreation för medlemmar och besökare på området.

* När man tänker sig en större ekoby på cirka 100 ha, för en mindre ekoby blir det bara aktuellt med punkt 1 och 2 ev 3