Meny
Bakgrund
Projekt Arkaim
Ekonomi exempel
Gårdshus Asterisk
Halmhus
Kontakta oss
Våra projekt:
Asterisk
 
Våra projekt:
Arkaim. Zonindelning
 
Våra projekt:
Halmhus
 
Statistik
Vi har 50 medlemmar.
402449 besökare

Bakgrund

Vi tror att människor i framtiden vill och blir tvungna att befolka landsbygden. Staden ger inte plats för alla och har visat sig ha stora brister. Denna gård, by eller samhälle som vi vill skapa är inte bara en ekoby. Den är så mycket mer, ett nytt samhälle, ett experiment för framtidens befolkning. Visionen bygger på principen 1 ha till varje familj, vilket vi anser psykologiskt en bättre idé än ett kollektivt boende. Vi tror det blir lättare att samverka och att komma överens med varandra om varje familj har sitt eget revir. Det skapas också ett ”Kärleksparadis” för dem som bor inom en sådan 1 ha mark. Där man mår bra och vill leva.

Detta är inget kommersiellt projekt men vi skapar ändå vinst för den enskilde och för föreningen. Vinsten blir din egen mark som du förfogar över samt den samverkan och de goda relationer till andra medlemmar i ekobyn som skapas. Även om du tagit ett lån för att bygga ditt hus bor du troligen billigare än i staden, du lever mer hälsosamt och du odlar din egen mat helt eller delvis. Det kommer även att finnas möjlighet att arbeta med någon slags lön på de gemensamma anläggningar som vi tänker bygga. Samarbete ger även fördelar när det gäller inköp av t ex solceller, byggnation av hus, ekonomiska transaktioner som lån etc. Du är inte ensam – du lever tillsammans med andra likasinnade.

Tankar och inriktning för denna by eller samhälle är inspirerad av en serie böcker om ”ANASTASIA” av Vladimir Megré och av de 100-tals ekobyar som har startats i Ryssland. Anastasias liv i naturen samt hennes tankar om vår civilisation har förmått 1000tals människor i Ryssland att lämna storstadslivet. I boken om Anastasia får vi veta att visionen har sitt ursprung i en mycket gammal s k Vedisk kultur. En kultur som fanns över hela västvärlden långt för kristendomen. Vi minns kloka gubbar och gummor som visste allt om naturen och som kunde hela med örter och växter från naturriket. Man visste hur man skulle odla sin mat och plocka av det som fanns i naturen. Man visste hur man skulle bevara och förvara maten under den mörka årstiden. Vår historia har helt bortsett från den erfarenhet och kunskap som även äldre människor i vårt samhälle har.

Denna vision har klara ramar för det sätt som dessa ekobyar byggts upp. Om det inte är möjligt att för varje enskild medlem få äganderätt till marken kan andra lösningar vara möjliga som arrendering eller samfällighet. Emedan bymedlemmarna individuellt förfogar över sina 1 ha är dessa också sammanbundna med de andra människorna i byn och man samarbetar när det gäller vägar, elektricitet, vatten- avlopp och många andra gemensamma aktiviteter. Om det inte redan finns ett befintligt större hus på det område vi införskaffar måste ett större hus för gemensamma aktiviteter byggas. Det är viktigt att medlemmarna samverkar för allmän trivsel och avkoppling, men även för olika projekt och företagande, som skola, butik, café, hantverk och kultur. Vägledande är ekologiska principer och samarbete på alla områden. Föreningen blir en Ekonomisk Förening.

Varje människa har många förmågor som inte kommer fram i det västerländska samhället. Vi blir som robotar i vår civilisation. Många känner att de springer runt i ekorrhjulet - man stressar utan att känna mening med sitt liv. Man letar efter livskvalitet. Samtidigt finns stora problem med framtida brist på olja och konsumtionssamhällets hänsynslösa framfart på naturen. Vi vill ge utrymme för varje människa att skapa sin egen framtid. Vi tror på människans förmåga till förnuft och kärleksfulla relationer samt positiva visioner för framtiden.